Aktualności

13:27 30-01-2010

tylko 7zł

Przegląd i legalizacja gaśnicy samochodowej

 

 

Gaz techniczny Dwutlenek węgla

Największe zastosowanie skroplony dwutlenek węgla znajduje w przemyśle spożywczym do produkcji napojów (gazowanych), w browarnictwie oraz do mrożenia produktów spożywczych. Inne możliwości jego wykorzystania to: spawanie w osłonach dwutlenku węgla lub jego mieszanin, cele gaśnicze, dokarmianie roślin w uprawach szklarniowych, ekstrakcja nadkrytyczna, w hutnictwie stali, wytwarzanie tworzyw z rozdmuchem.

Transport skroplonego dwutlenku węgla podlega przepisom o przewozie materiałów niebezpiecznych. Ładunek ciekłego dwutlenku węgla jest oznakowany zgodnie z przepisami obowiązującymi przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

 

 

Poprzednia strona: Gazy techniczne  Następna strona: Gaz techniczny Tlen