Aktualności

13:27 30-01-2010

tylko 7zł

Przegląd i legalizacja gaśnicy samochodowej

 

 

Gaśnice

Gaśnice proszkowe typ "z" BC i ABC

Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy BC i ABC (w zależności od stosowanego proszku). TYP: GP-1z, GP-6z, GP-9z, GP-12z - wyposażone w nabój z ładunkiem CO2 oraz wąż gumowy zakończony zaworem odcinającym. Każda gaśnica wyposażona jest w łatwy do montażu wieszak. Możliwość wielokrotnego napełniania. Specjalna wersja gaśnic dla przemysłu wydobywczego. Zróżnicowanie pojemności gaśnic pozwala na ich wielorakie zastosowanie. Są szczególnie zalecane do zabezpieczenia różnych typów samochodów, garaży, warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, statków, podziemnych wyrobisk górniczych, zakładów energetycznych i chemicznych, biur, hoteli i mieszkań.

Gaśnice śniegowe typ BC

Przeznaczone do gaszenia pożarów grupy BC, wykonane na bazie butli wysokociśnieniowych. Zalecane do stosowania w energetyce, lakierniach, magazynach, stacjach benzynowych, halach przemysłowych. Rozprężający się środek gaśniczy CO2 działa oziębiająco na płomienie i konstrukcje palące się odcinając jednocześnie dopływ powietrza do źródła ognia.

Gaśnica do gaszenia sprzętu komputerowego

Przez wiele lat najskuteczniejszym środkiem gaśniczym był halon. Jednak ze względu na zagrożenie dla warstwy ozonowej wprowadzono zakaz stosowania halonów. Odtąd naukowcy na całym świecie poszukują środków o zbliżonych do halonu właściwościach. 
W związku z powyższym proponujemy nowe na polskim rynku urządzenie o nazwie SUG 1x ze środkiem gaśniczym dwutlenku węgla

Gaśnica samochodowa

Proszkowa gaśnica samochodowa przeznaczona do gaszenia pożarów grupy B i C. Zalecana jest do stosowania w samochodach osobowych. Wyposażona jest w manometr i zawór szybkootwieralny. Istnieje możliwość wielokrotnego napełniania.

Poprzednia strona: Artykuły przeciw-pożarowe  Następna strona: Agregaty gaśnicze