Aktualności

13:27 30-01-2010

tylko 7zł

Przegląd i legalizacja gaśnicy samochodowej

 

 

Ochrona środowiska

Koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu jakości swych wyrobów i usług w celu uzyskania zadowolenia klienta. Realizujemy to, biorąc pod uwagę, minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Naszą polityką w zakresie jakości jest:

 • Budowanie partnerskiej współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami
 • Stałe obniżanie kosztów reklamacji utrzymanie stałych klientów i pozyskanie nowych
 • Zwiększanie zadowolenia klienta poprzez podnoszenie jakości wyrobów, jakości obsługi klienta, poprzez poszerzenie gamy oferowanych produktów
 • Zapewnienie terminowości dostarczanych wyrobów odpowiednich oczekiwaniom klienta

Naszą polityką w zakresie środowiska jest:
 • Ograniczenie emisji do środowiska
 • Prowadzenie uporządkowanej gospodarki odpadami
 • Propagowanie ekologicznych środków gaśniczych i innych produktów przyjaznych środowisku
 • Spełnianie wymogów ustawodawstwa polskiego i UE w zakresie stosowania i przetwarzania produktów i substancji chemicznych

Naszą polityką w zakresie BHP jest:
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
 • Systematyczna identyfikacja i eliminowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych
 • Ograniczenie zagrożeń i czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
 • Doskonalenie stanowisk pod kątem zmniejszenia uciążliwości pracy
 • Dążenie do ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i przy wykonywaniu prac u odbiorcy

Firma zobowiązuje się do:
 • Przestrzegania wymagań prawnych i innych, do których się zobowiązujemy, a w szczególności dot. zidentyfikowanych aspektów środowiskowych
 • Podnoszenia kwalifikacji, świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do wdrożenia niniejszej polityki
 • Prowadzenia nadzoru w procesie Rządowego Zapewnienia Jakości
 • Zapewnienia zgodności wytwarzanych urządzeń ciśnieniowych z wymaganiami dyrektywy 97/23/WE
 • Ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
Poprzednia strona: Historia firmy  Następna strona: Dane kontaktowe