Tlen jest używany do spalania węglowodorów, tworzenia tlenków. Tlen pozyskiwany jest z powierza metodą separacji.